จัดการข้อมูลสถานหน่วยประปาในประเทศ

เลือกศูนย์เขต    เลือกจังหวัด    

เขต จังหวัด จำนวนหน่วยประปาตามสังกัด รวม
ประปาส่วนภูมิภาค ประปาอปท ประปาเอกชน ประปาโรงพยาบาล ประปาโรงเรียน ประปาหมู่บ้าน จำนวนหน่วยที่ได้รับการรับรอง
ศูนย์เขต 1 เชียงใหม่